Kafel - Metlax

Kafel - Metlax - Keramoqranit - Kabançik - Mebelarası - Fasad - Üzlük daşlar...

Təmir zamanı ən çox istifadə olunan, dekorasiyasına fikir verdiyimiz, xüsusi seçimlər etdiyimiz sahələrdən biri də kafel-metlax sahəsidir. Mətbəxlərdə, hamam və tualetlərdə müxtəlif mozaik kafellərdən istifadə edir, gözəl görünüş, komfortlu məkan əldə edirik. Lakin bəzən təmir zamanı yol verilən xırda dediyimiz   amma gələcəkdə fəsadlar yaradacaq səhvləri sizin üçün araşdırdıq74276_kalekim-480x268.

Kafel-metlax yapışdırlıdığı yerlərə görə müxtəlif cür olur ki, bunlar da müxtəlif xassəli yapışdırıcılardan istifadə olunmasını vacib edir. Məsələn, müasir zamanda yerdən isitmə sistemlərinin, alçipanın, köhnə təmirli, boyalı divarların, köhnə parket döşəmənin, aşınmış kafel-metlaxın üzərinə yenidən seramika vurulur. Biz müxtəlif səthlərə kafel-metlaxın yapışdırılma texnikasının incə məqamlarını qeyd edəcik.

Yerdən isitmə sistemləri olan döşəmələrə kafel-metlax vurarkən diqqətli olmaq lazımdır. Belə səthlərdə tez tez tempratur dəyişməsi olduğu üçün doğru yapışdırıcılardan istifadəni şərtləndirir. Çünki bu zaman döşəmədəki isitmə boruları qızan zaman səthdə müəyyən genişləməPP.JPG, soyuyan zaman isə gərilmə baş verir. Buna görə də doğru keramika yapşdırıcısını seçmək lazımdır.

Daxili məkanlarda istifadə olunan alçipanların üzərinə bəzən seramika vurmağa ehtiyac yaranır.  Alçipan elastik və titrəşimi olan səth olduğu üçün kafel-metlax yapışdıran zaman diqqət edəcəyimiz məsələ kafel-metlaxın də deformasiya oluna bilməsi və yapışdırıcının nanotexnologiyalı olmasıdır. Çünki adi yapışdırıcılar tərkibinə görə alçipan üzərinə tam yapışmır və gələcəkdə səthin aşınmasına dağılmasına səbəb olur.

 

Nahamar səthlərdə seramika işləri düz və adi yerlərə nisbətən daha çox diqqət tələb edir.  Çünki bu zaman səthi duzluyunu təmin etmək üçün kafel-metlaxın altını da dəqiq hamarlamaq, istifadə olunan yapışdırıcının miqdarını düzgün tutdurmaq lazımdır. Səthin nahamar olması zamanı mütləq əvvəlcədən təmir olunacaq yer qaşınaraq düzləşdirilməli ya da əlavə suvaq işləri aparılmalıdır ki, təmirdən sonra seramikaların düzgün düzülüşü estetik gözəlliyi pozmasın.

 SERAMİKA YAPIŞDIRILACAQ SƏTHİN HAZIRLANMASI

Əvvəllər köhnə sermaika örtüyü olan və ya boyalı yerə yenidən kafel-metlax yapışdırmaq üçün bəzi məsələlərə diqqət etmək lazımdır:PPTT.JPG

 

  • Köhnə kafel-metlaxın tamami ilə sökülməsi və ya onun üzərində çapıqların açılması
  • Boyalı səthin tamamilə qaşınması və ya çapıqların və cızıqların açılması
  • Ən əsas məsələ isə düzgün nanotexnologiyalı yapışdırıcıların seçilməsidir. Çünki ənənəvi üsullar mükəmməl yapışmanı təmin edə bilmir.

Keramik məhsullarına keçid 

Kafel - Metlax - Keramoqranit - Kabançik - Mebelarası - Fasad - Üzlük daşlar


Reklamlar
Reklamlar
Uyğun Elanlar